Náš etický kódex

Naša zodpovednosť voči klientom

 

 • Informujeme naších klientov o akomkoľvek možnom konflikte záujmov predtým, než s nimi uzavrieme zmluvu.
 • Príjmeme len tie zákazky, pri ktorých sú požiadavky klienta jasne pochopené a definované.
 • Garantujeme úplnú diskrétnosť týkajúcu sa informácií o klientovi, jeho plánoch a intelektuálnom vlastníctve.
 • Sme nezávislá konzultačná spoločnosť. Pracujeme objektívne čo sa týka tak popisov pracovných pozícií, ako aj posudzovania kariéry kandidátov.
 • Doporučíme len relevantných kandidátov, s ktorými sme uskutočnili pohovor, ktorí boli dôkladne posúdení a ktorí spĺňajú kritériá pre danú pozíciu.
 • Neoslovíme kandidátov, ktorých sme umiestnili, ani zamestnancov spoločnosti, s ktorou máme obchodný vzťah.

 

Naša zodpovednosť voči kandidátom

 

 • Ku každému kandidátovi sa správame zdvorilo a s rešpektom.
 • Garantujeme naším kandidátom rýchlu a jasnú komunikáciu.
 • Za naše služby nikdy neprijímame žiadne finančné prostriedky od našich kandidátov.
 • Pracujeme objektívne a zabezpečujeme, že všetky prípadné psychologické testy a assessment centrá sú posudzované kvalifikovanými profesionálmi.
 • Nesprostredkujeme klientovi žiadne dôverné informácie, pokiaľ kandidát k tomu nedá súhlas.
 • Referencie overujeme až po súhlase kandidáta.

 

FaLang translation system by Faboba
Návrat hore
 • InterSearch je jednou z najväčších svetových konzultačných spoločností zaoberajúcich sa Executive search, výberom a ľudskými zdrojmi, so silným záväzkom udržiavania vysokých štandardov kvality. Naša skúsenosť pokrýva celé spektrum oblasti priemyslu, obchodu, popredných technológii a vlády. 
 • InterSearch konzultanti boli vybraní na základe svojich skúseností a reputácie na trhoch, tak ako aj na základe svojej schopnosti pôsobiť medzinárodne. Každý rok má viac než 200 konzultantov InterSearch na starosti približne 3500 projektov týkajúcich sa vyhľadávania a výberu na pozície od členov predstavenstva až po špecialistov. 

 

 >> www.intersearch.org