Outplacement / Newplacement

Outplacement je "mierna" forma ukončenia pracovného pomeru a je vytvorená, aby uľahčila presun skúseného manažéra alebo špecialistu do novej firmy.

Organizácia, ktorá outplacement využíva, berie vážne svoju internú aj externú sociálnu zodpovednosť. Outplacement je vnímaný ako meradlo sociálneho imidžu. Nielen zamestnanci, ale aj obchodní partneri, ako napríklad dodávatelia alebo klienti, prispievajú k formovaniu mienky o tom, ako organizácia zaobchádza so skúsenými zamestnancami, ktorí jednoducho naďalej "nezapadajú" do štruktúry spoločnosti.

Outplacement umožňuje minimalizovať konfliktné situácie a pomáha minimalizovať časovo a finančne nákladné právne spory. Ťažkosti, sprevádzajúce takúto situáciu, sú minimalizované a posilňuje sa pozitívna perspektíva.


Pre niekoho, kto strávil niekoľko rokov v tej istej spoločnosti môže byť predstava hľadania nového miesta frustrujúca. Po procese outplacementu sa často zvyšujú šance na získanie novej pozície. Pomoc a podpora skúseného, profesionálneho kouča je pre začiatok novej kariéry oveľa prínosnejšia, než prípadná finančná kompenzácia.

FaLang translation system by Faboba
Návrat hore
  • InterSearch je jednou z najväčších svetových konzultačných spoločností zaoberajúcich sa Executive search, výberom a ľudskými zdrojmi, so silným záväzkom udržiavania vysokých štandardov kvality. Naša skúsenosť pokrýva celé spektrum oblasti priemyslu, obchodu, popredných technológii a vlády. 
  • InterSearch konzultanti boli vybraní na základe svojich skúseností a reputácie na trhoch, tak ako aj na základe svojej schopnosti pôsobiť medzinárodne. Každý rok má viac než 200 konzultantov InterSearch na starosti približne 3500 projektov týkajúcich sa vyhľadávania a výberu na pozície od členov predstavenstva až po špecialistov. 

 

 >> www.intersearch.org