Poradenstvo

Konzultácie k HR systémom

  • Identifikácia a analýza potrieb v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
  • Development centrum
  • Tvorba a implementácia systémov hodnotenia
  • Cieľovo orientovaný organizačný rozvoj, misia a vízia, firemná kultúra, hodnoty organizácie
  • Tvorba systémov vzdelávania

Investors in People

Investors in People (IIP) je flexibilný rámec poskytujúci prostriedky pre strategický rozvoj organizácie a jej zamestnancov. Investors in People predstavuje jasné ciele, efektívne riadenie, cielený rozvoj zamestnancov a neustály rast výkonnosti.

Management Audit

Proces Management Audit(u) sa sústredí na riadenie, základné kompetencie, silné stránky a rozvojový potenciál manažérov.

Rozvoj tímov a zvyšovanie efektivity

Tímová práca je jednou z dnes najrozšírenejších foriem práce. Efektívne pracujúci tím znásobuje efektivitu a úspešnosť jednotlivca, vytvára synergický efekt a významne prispieva k úspechu celej organizácie.

Pokiaľ v práci tímov v organizácii existujú rezervy, je potrebné urobiť analýzu tímov, posúdiť ich zloženie, stav, vzájomné vzťahy v tímoch a navrhnúť opatrenia, ktoré môžu tímy posunúť dopredu.

Interim Management

Z času na čas, organizácie čelia dôležitým výzvam ako výmena / náhrada člena vrcholového manažmentu a to na relatívne krátke obdobie z dôvodu napr. štrukturálnych zmien, neočakávanej rezignácie, náhlej choroby a iných dôvodov.

FaLang translation system by Faboba
Návrat hore
  • InterSearch je jednou z najväčších svetových konzultačných spoločností zaoberajúcich sa Executive search, výberom a ľudskými zdrojmi, so silným záväzkom udržiavania vysokých štandardov kvality. Naša skúsenosť pokrýva celé spektrum oblasti priemyslu, obchodu, popredných technológii a vlády. 
  • InterSearch konzultanti boli vybraní na základe svojich skúseností a reputácie na trhoch, tak ako aj na základe svojej schopnosti pôsobiť medzinárodne. Každý rok má viac než 200 konzultantov InterSearch na starosti približne 3500 projektov týkajúcich sa vyhľadávania a výberu na pozície od členov predstavenstva až po špecialistov. 

 

 >> www.intersearch.org